Ślub konkordatowy -co trzeba wiedzieć o organizacji?

Od 25 kwietnia 1998 roku w naszym kraju mamy możliwość zawierania tak zwanych ślubów konkordatowych. Jest to zawarcie małżeństwa, które podlega równocześnie prawu cywilnemu, jak i kościelnemu. Dla wielu osób jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, z którego zamierzają skorzystać. Co warto wiedzieć na ten temat?

ślub konkordatowy organizacja

Ślub konkordatowy – formalności przedślubne

Jeśli chcemy, aby nasz ślub kościelny był jednocześnie uznawany wedle polskiego prawa, jesteśmy zmuszenia załatwić pewne formalności przed jego zawarciem. Gdzie należy tego dokonać? W wybranym przez nas Urzędzie Stanu Cywilnego najczęściej będzie to oczywiście instytucja, która znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Kiedy trzeba się tym zająć? Do urzędu należy zgłosić się maksymalnie na pół roku przed zaplanowanym ślubem. Dlaczego? Ponieważ zaświadczenie, jakie tam otrzymamy, jest ważne właśnie przez 6 miesięcy.

Jak przygotować się do wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego?

W przypadku, gdy planujemy ślub, najczęściej jesteśmy pełnoletni (kobiety mają możliwość jego zawarcia po 16 roku życie, jeśli uzyska zgodę sądu) oraz nie znajdujemy się w żadnym innym związku małżeńskim. Uzyskanie zgody sądu będzie konieczne, kiedy małżeństwo będą chciały zawrzeć osoby spowinowacone, będące w stosunku przysposobienia lub borykają się z chorobą psychiczną, czy niedorozwojem umysłowym.

ślub konkordatowy organizacja

W przypadku, gdy wybierzemy się do USC, będziemy musieli uzbroić się w niemałą cierpliwość. Nie istnieje możliwość umówienia się na konkretną godzinę. Należy zabrać ze sobą takie dokumenty jak:

  • Dokumenty tożsamości, może to być dowód osobisty lub paszport,
  • Pozwolenie sądu na zawarcie ślubu, jeśli mamy do czynienia z kobietami w wieku 16-18 lat, chorobą psychiczną, stosunkiem przysposobienia, spowinowaceniem czy niedorozwojem umysłowym,
  • Potwierdzenie opłaty skarbowej.

Obywatele Polski, które nie posiadają żadnych polskich aktów cywilnych, są zmuszone zabrać ze sobą swój zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia. Kiedy konkretna osoba, była już w związku małżeńskim, konieczny jest także zagraniczny akt małżeństwa, a także dokumenty, które potwierdzą jego unieważnienie lub ustanie.

W Urzędzie Stanu Cywilnego będziemy musieli odpowiedzieć na pytania odnośnie do okoliczności, które mogłyby spowodować wyłączenie zawarcia małżeństwa, nazwiska po ślubie, a także nazwiska przyszłych dzieci.

ślub konkordatowy co trzeba wiedzieć

Jak wygląda ślub konkordatowy z obcokrajowcem?

Obcokrajowcy będą musieli przygotować się na dostarczenie sporej ilości dokumentów. Najbardziej istotny jest dokument, który potwierdzi, że konkretna osoba ma prawo zawrzeć związek małżeński w Polsce zgodnie z prawem, jakie panuje w jego rodzinnym kraju. Istnieje również możliwość, że konieczne będzie dostarczenie odpisu aktu urodzenia, a także dokumentów, które są związane zarówno z ustaniem czy unieważnieniem, jak i zawarciem poprzedniego związku małżeńskiego.

Co więcej, wszelkie dokumenty, jakie są sporządzone w obcym języku, koniecznie muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Kiedy cudzoziemiec nie jest w stanie porozumieć się z kierownikiem USC, należy zapewnić mu obecność tłumacza.

Często też pary decydują się na zawarcie ślubu jednostronnego na jego temat przygotowałem dla Was osobny poradnik.

ślub konkordatowy organizacja

Ślub konkordatowy – formalności :

Jakie dokumenty będą Wam potrzebne do zawarcia ślubu konkordatowego, co trzeba wiedzieć oraz co musicie przygotować :

Zaświadczenie z USC

Zaświadczenie, które mówi o braku okoliczności, jakie wyłączają zawarcie związku małżeńskiego, najczęściej otrzymamy w czasie wizyty. W przeciwnym razie, kiedy otrzymamy odmowę, mamy 14 dni, aby zwrócić się bezpośrednio do sądu. Zaświadczenie musimy przekazać duchownemu, który będzie przeprowadzał dla nas ceremonię ślubną.

Formalności w czasie ślubu

W czasie uroczystości konieczne jest potwierdzenie danych narzeczonych i świadków przez duchownego. Możemy to załatwić zarówno po ślubie, jak i przed. Dokumenty, jakie będą nam potrzebne to zaświadczenie z USC oraz dokumenty tożsamości młodej pary i świadków. Ponadto, w pewnym momencie duchowny poprosi nas o podpisanie zaświadczeń, które będą potwierdzały złożenie oświadczenia o związek małżeński.

ślub konkordatowy organizacja

Formalności po ślubie konkordatowym

Duchowny, który udziela ślubu, jest zmuszony w ciągu pięciu dni od ślubu dostarczyć do USC konieczne dokumenty. To na ich podstawie kierownik USC zarejestruje nasze małżeństwo. Akt ślubu, czyli skrócony akt małżeństwa może zostać odebrany w ciągu około 14 dni od daty zawarcia ślubu.

ZAMKNIJ MENU