Czym jest ślub humanistyczny?

Ślub humanistyczny jest uroczystością, w której zakochani ślubują miłość wyłącznie przed sobą – nie przed urzędnikiem ani kapłanem. Choć w Polsce nie niesie on ze sobą skutków prawnych, dla wielu par stanowi alternatywę dla tradycyjnego ślubu.
Prowadzony jest on przez mistrza ceremonii – celebranta, który oprócz towarzyszenia młodej parze podczas ceremonii pomaga również w jej organizacji.

ślub humanistyczny

 

Ślub humanistyczny – dla kogo?

Na śluby humanistyczne decydują się przede wszystkim osoby pragnące nieszablonowej, spersonalizowanej ceremonii. W tej formie zaślubin podkreślana jest przede wszystkim indywidualność młodej pary, przejawiająca się między innymi w samodzielnie ułożonej przysiędze zamiast gotowych formułek. Jeżeli marzycie o ceremonii zorganizowanej z większym rozmachem niż ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego, a jednocześnie nie jesteście związani z żadnym kościołem ani związkiem wyznaniowym – ślub humanistyczny może stanowić doskonałą alternatywę.
Warto wspomnieć, że ślub humanistyczny stanowi także możliwość przeprowadzenia ceremonii dla par jednopłciowych – nie istnieją żadne regulacje dotyczące płci narzeczonych.
Ponadto pojawiają się doniesienia o ślubach humanistycznych zawieranych przez związki poliamoryczne, czyli więcej niż dwuosobowe.

Ślub humanistyczny - dla kogo?

Jak wygląda ceremonia humanistyczna?

Nie istnieje z góry określony scenariusz ceremonii ślubu humanistycznego. Możecie go zorganizować w każdym miejscu i całkowicie według własnego pomysłu – z ulubionymi wierszami, ukochaną muzyką, stworzonymi zawczasu rytuałami – wszystkim, co dla Was i Waszej miłości najważniejsze. Nie ogranicza Was prawie nic – żadne określone reguły, zasady czy formuły!
Rzecz jasna, należy mieć na uwadze powagę sytuacji, jednak nie oznacza to konieczności tłumienia swojej indywidualności, charakteru i sposobu, w jaki zamierza się uczcić swój związek. Ślub humanistyczny koncentruje się na człowieku – na Was – i ten aspekt jest podkreślany w każdym elemencie ceremonii.

Chcecie, by ślubu udzieliła Wam bliska osoba? Oczywiście jest taka możliwość, pod warunkiem zarejestrowania się tej osoby w roli celebranta w Towarzystwie Humanistycznym.

ślub humanistyczny czym jest

Kto może zawrzeć ślub humanistyczny?

Ślub humanistyczny może być zawarty przez pełnoletnią, zdolną do czynności prawnych osobę, niezależnie od jej orientacji seksualnej, wcześniejszego rozwodu itp. Przede wszystkim na tą formę zawarcia małżeństwa decydują się osoby, które sprzeciwiają się formułom tradycyjnego ślubu cywilnego lub kościelnego. Z tego względu ten rodzaj ślubów staje się coraz bardziej popularny.

Ile kosztuje ślub humanistyczny?

Decydując się na ślub humanistyczny powinniście nastawić się na wydatek zbliżony do kosztu ślubu cywilnego organizowanego poza urzędem – zazwyczaj w przedziale 500-1000zł. Oprócz samej ceremonii cena ta zawiera konsultacje z celebrantem oraz stworzenie scenariusza.
Oczywiście cena uroczystości może wzrosnąć, jeżeli będziecie chcieli zorganizować jakieś szczególne wydarzenie lub ślub w bardzo niestandardowych okolicznościach (np. podczas lotu balonem).

Ostateczny koszt ślubu humanistycznego ustalany jest indywidualnie i może zależeć na przykład od pomocy mistrza ceremonii w organizacji wesela – podobnie, jak czynią to wedding plannerzy.

Nie oznacza to jednak, że ślub humanistyczny może zawrzeć każda osoba.

ceremonia humanistyczna

 

Ślub humanistyczny a prawo

W Polsce, w przeciwieństwie do szeregu innych krajów (na przykład Norwegii) ślub humanistyczny nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. Co za tym idzie, jest on ceremonią wyłącznie symboliczną.
Oczywiście, istnieje możliwość połączenia ślubu humanistycznego z udzielanym w plenerze ślubem cywilnym.

Jednakże ślub humanistyczny nie odbywa się w całkowitym oderwaniu od prawa. Kodeks rodzinny w artykułach 10-15 wyróżnia szereg przeszkód małżeńskich, które są respektowane przez humanistów. Są to:

– wiek poniżej osiemnastu lat – wyjątkiem może być zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, z ważnych powodów, gdy okoliczności wskazują, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny, a opiekunowie prawni wyrażą zgodę;

– ubezwłasnowolnienie całkowite;

– choroba psychiczna lub niepełnosprawność umysłowa

– pozostawanie w związku małżeńskim przez jedną lub obydwie osoby chcące wziąć ślub;

– pokrewieństwo: małżeństwa nie może zawrzeć rodzeństwo, krewni w linii prostej, jak również przysposabiający i przysposobiony.

ceremonia humanistyczna

Czym się różni ślub humanistyczny od cywilnego i konkordatowego?

Podstawowa różnica między ślubem humanistycznym, a cywilnym oraz konkordatowym polega na braku skutków prawnych uroczystości. Dodatkowo zawierając ślub humanistyczny nie jesteście w prawie żaden sposób ograniczeni w kwestii miejsca – o ile od kilku lat jest możliwe zawarcie małżeństwa cywilnego poza urzędem, tak ślub konkordatowy odbywa się w kościele.
Tym, co będzie najbardziej widoczne dla gości i prawdopodobnie najbardziej wzruszające dla Was, jest personalizacja ceremonii i przysięgi ślubnej. Nie ma ustalonej formuły, powtarzanej za urzędnikiem lub kapłanem – wszystko zależy od Was.

Jak wygląda przysięga humanistyczna?

Jak wcześniej wspomniano, ślub humanistyczny nie posiada ustalonego tekstu przysięgi. Każda układana jest indywidualnie – samodzielnie przez narzeczonych, bądź pisana przez celebranta. Możecie w nią wpleść ważne dla Was elementy wspólnego życia i związku, ulubione cytaty lub wiersze, a nawet piosenki. To od Was zależy, co postanowicie sobie przysiąc. Nikt Wam niczego nie narzuca.

Śluby humanistyczne zyskują coraz większą popularność nie tylko na Zachodzie, ale także w Polsce. Trend ten najprawdopodobniej będzie się rozwijał, głównie z uwagi na sprzeciw wielu osób wobec utartych, skostniałych ceremoniałów i możliwość podkreślenia własnej indywidualności.

ZAMKNIJ MENU